Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

EuroPartner

Obchodný názov Kooperativa poisťovne Vienna Insurance Group používaný pre rozšírený limit poistného krytia v produkte PZP.