Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Estimated Maximum Loss

Odhadovaná maximálna škoda, ktorá môže vzniknúť poistnou udalosťou. Slúži pri kalkulácii sadzby poistného a rozhodovaní sa o zaistení.