Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Dohoda o vinkulácii

Dokument o dohode na dobrovoľnom viazaní vyplatenia peňažnej čiastky na určité skutočnosti, ktoré buď v učitom čase nastanú alebo nenastanú.