Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Dohľad nad poisťovníctvom

Činnosť, ktorú vykonáva inštitúcia dohliadajúca na správne fungovanie poisťovníctva. Na Slovensku je to Národná banka Slovenska.