Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Dôchodok

Pravidelná platba vyplácaná na základe zásluhovosti (za odpracované roky od štátu) alebo poistných podmienok dohodnutých s poisťovňou v poistnej zmluve.