Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Disponibilný príjem

Pri príjmoch sa stretávame s množstvom rôznych označení, ako napríklad hrubý a čistý príjem. Kým spomínané dva pojmy poznáme, niektoré sú presným opakom. K nim patrí napríklad disponibilný príjem.

Čo je disponibilný príjem?

V jednoduchosti povedané, disponibilný príjem je čistý príjem. Niekedy sa označuje aj ako disponibilný osobný príjem. Ide o sumu peňazí, ktorú skutočne dostanete, očistenú od všetkých poplatkov a odvodov. Je to suma určená iba pre vás. Môžete si s ňou robiť, čokoľvek chcete.


Napríklad, ak zarábate 1 500 eur, musíte od nich odpočítať všetky odvody. Vy sami sa s tým však trápiť nemusíte. Robí to účtovnícke oddelenie u vášho zamestnávateľa. Počítajme s tým, že odvody sú v hodnote 200 eur. Váš disponibilný príjem predstavuje 1 300 eur.


Disponibilný príjem nemusí byť len čistým mesačným príjmom. Pokojne ním môžete označiť aj váš čistý ročný príjem.

Celkový disponibilný príjem domácností

V rámci disponibilného príjmu sa môžete stretnúť s označením celkový disponibilný príjem domácností.


Počíta sa ako suma hrubého osobného príjmu všetkých členov. K nej sa pripočítajú tzv. zložky príjmu na úrovni domácnosti, napríklad príjem z prenájmu. Od celkovej sumy sa následne odpočítajú pravidelné dane z majetku, daň z príjmu a príspevky na sociálne poistenie.

Ekvivalentný disponibilný príjem

Ekvivalentný disponibilný príjem sa počíta z disponibilného príjmu domácnosti. Výsledná suma sa vydelí ekvivalentnou veľkosťou rodiny. Príjem sa následne priraďuje ku každému členovi.

Disponibilný príjem vs. diskrečný príjem

S disponibilným príjmom sa často spája ešte jeden pojem – diskrečný príjem, ktorý je presným opakom. Disponibilný príjem sú čisté peniaze, ktoré môžete využiť na čokoľvek chcete. S ich využívaním to ale netreba preháňať. Dôvod je ten, že odvody síce zaplatené máte, ale základné životné potreby nie.


Diskrečný príjem označuje sumu peňazí po zaplatení nevyhnutných vecí. K nim patrí napríklad nájom, splátka hypotéky, strava, oblečenie, doprava a iné. Jednoducho všetko, na čo mesačne míňate peniaze a potrebujete to.


Rozdiel medzi týmito dvoma príjmami je kľúčový. Je dôležité, aby ste ho poznali. Ak by ste minuli z disponibilného príjmu príliš veľa, nemuseli by vám zostať peniaze na najdôležitejšie veci.


Je preto dobré robiť si pravidelne určitý rozpočet alebo plán a premýšľať, ako využijete svoje zarobené financie.