Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Dávka

Peňažná čiastka určená na kompenzáciu znevýhodnenia, zlepšenie súčasnej životnej situácie alebo následkov úrazu či choroby.