Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Daň z pridanej hodnoty

Poplatok odvádzaný štátu vypočítaný z ceny predávaného tovaru alebo služby. V roku 2023 je DPH na Slovensku 20 %.