Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Cudzozemské motorové vozidlo

Motorové vozidlo, ktoré je evidované v zahraničí alebo jeho vlastník či prevádzkovateľ majú trvalý pobyt, sídlo alebo iný povolený pobyt v zahraničí.