Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Cestovné poistenie

Neživotné poistenie určené na pokrytie neočakávaných nákladov na liečbu, právnu pomoc alebo pri krádeži veci v zahraničí.