Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Časová cena

Cena veci k posudzovanému časovému okamihu. Počíta sa z ceny novej veci od ktorej sa odpočíta amortizácia.