Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Bonita

Schopnosť klienta splácať svoje pohľadávky a ponúknuť dostatočné zabezpečenie úveru v prípade, že sa vyžaduje.