Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Bezškodový priebeh

Časové obdobie bez povinnosti poisťovne likvidovať poistnú udalosť alebo vyplatiť poistné plnenie.