Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Banka

Právnická osoba založená podľa Obchodného zákonníka, podnikajúca na základe Zákona o bankách a povolenia Národnej banky Slovenska.