Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Asistencia

Pomoc poskytovaná asistenčnou spoločnosťou poistenému. Môže byť právna asistencia, technická asistencia, administratívna asistencia alebo kombinovaná asistencia.