Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Administratívna asistencia

Poskytnutie užitočných informácií v rámci asistenčných služieb poskytovaných k povinnému zmluvnému poisteniu vozidla a havarijnému poisteniu vozidla.