Nesprávny variabilný symbol pri poistení

2 Euro

Zle vyplnený variabilný symbol pri platení poistného Vás môže zaradiť medzi neplatičov.

Zdá sa to ako maličkosť, ale stáva sa to často. Jeden preklep vo variabilnom symbole a nepozorný klient putuje na zoznam neplatičov. Táto chyba je totiž jednou z príčin nedoručenia platieb za poistné.

Pri platbe poistného sa väčšinou variabilný symbol nemení. Skoro vždy je dokonca zhodný s číslom poistnej zmluvy. Najväčší výskyt chýb nastáva pri vyplňovaní poštových poukážok.

Skutočný problém nastáva v prípade, že dotyčný klient nereaguje na upomienku zaslanú poisťovňou. Potom nasleduje nepríjemný proces vymáhania, pričom stačí poisťovňu o chybe informovať.

Našim klientom, ako ich sprostredkovateľ poistenia ponúkame samozrejme aj takýto servis správy poistnej zmluvy. Prišla Vám upomienka, hoci si nie ste vedomí podlžnosti voči poisťovni? Stačí ak nám mailom alebo faxom zašlete doklad o úhrade a my sa postaráme o doriešenie problému s poisťovňou, o čom Vás budeme aj spätne informovať.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2