V prípade predaja vozidla, jeho prepisu na nového majiteľa (zmena držiteľa), prípadne vyradenia z evidencie vozidiel, je potrebné požiadať poisťovňu o ukončenie Vašej zmluvy. Do poisťovne je potrebné poslať žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy spolu s kópiou Osvedčenia o evidencii s označením nového majiteľa, resp. potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie, ak ste vozidlo vyradili.


Kliknutím na nasledujúci odkaz si stiahnite vzor žiadosti: žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy z dôvodu predaja/odhlásenia vozidla