Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava


Telefón: 02 / 596 31 111

E-mail: allianz@allianz.sk

Infolinka:+421 2 50 122 222

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón:+421 2 50 122 222

Osobne alebo poštou: vyhľadať pobočku

Cez internet: online hlásenie poistnej udalosti

ČSOB Poisťovňa, a.s.

CSOB


ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava


Poštová adresa:
P.O.Box 815 63
815 63 Bratislava 


Infolinka ČSOB Poisťovňa: 0850 111 303
Asistenčná služba: +421 2 4445 0050
Telefón zo zahraničia : +421 2 5966 6999
E-mail: info@csob.sk
Hlásenie poistnej udalosti: online

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, a. s.

Generali


Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta  3/A
841 04 Bratislava 26

Nahlásenie poistnej udalosti:
Telefón: 02/38 11 11 17
Asistenčné služby: 0850 121 122  (volania zo SR)
Asistenčné služby: +421 2 58 57 22 66 (volania zo zahraničia)Infolinka: 02/38 11 11 16
E-mail: generali.sk@generali.com

Poštou: na vyššie uvedenú adresu poisťovne
Náhlásenie poistnej udalosti  online

Groupama poisťovňa, a.s.

Groupama


Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21,
821 08 Bratislava


Poštová adresa:
P.O.Box 32
820 05 Bratislava 25


Klientsky servis

Call centrum: +421 2 208 54 208
Email: info@groupama.sk


Asistenčné služby:

PZP a havarijné poistenie: +421 2 208 54 504
Poistenie nehnuteľností a domácností: +421 2 208 54 505
Cestovné poistenie: +420 2 96 33 96 33

Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G.

Komunalna


Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G.
Štefánikova 17
81105 Bratislava


Zákaznícka linka: 0800 112 222

Nahlásenie poistnej udalosti:
Dispečing škôd - telefón: 0850 111 566 (volania zo SR)
Dispečing škôd - telefón: +421 2 52 62 72 82 (volania zo zahraničia)


Asistenčné služby pre auto, bývanie a cestovanie na Slovensku
Telefón: 0850 111 566 (volania zo SR)
Telefón: +421 2 63 53 22 36 (volania zo zahraničia)

Asistenčné služby pre cestovné poistenie do zahraničia: + 421 2 43 64 10 37

Náhlásenie poistnej udalosti: online

Kooperativa poisťovňa a.s.

Kooperativa


Kooperativa poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 

Telefón: +421 2 5729 9999
E-mail: info@koop.sk


Nahlásenie poistnej udalosti:
Asistenčné služby AUTO: + 421 2 6353 2236
Asistenčné služby BÝVANIE: + 421 2 6353 2236; + 421 2 2929 2974
Asistenčné služby CESTOVANIE: + 421 268 20 20 60; + 421 220 570 546


Viac informácií o nahlásení poistnej udalosti v Kooperativa nájdete
Náhlásenie poistnej udalosti: online

Union poisťovňa, a.s.

Union


Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
814 53 Bratislava


Infolinka: 0850 003 333
Telefón zo zahraničia: +421 2 2081 1811
E-mail: union@union.sk
Kontaktné údaje pobočiek: Kontakty

Nahlásenie poistnej udalosti:

Telefón: 0850 111 211 (volania zo SR)
Asistenčná služba Eurocross: +420 2 9633 9644; +31 71 36 41 212; +800 41 212 212 (volania zo zahraničia)
E-mail: registracia@union.sk
Poštou: na vyššie uvedenú adresu poisťovne
Nahlásenie poistnej udalosti: online

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Uniqa


UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava


Infolinka: + 421 2 32 600 100
Poistenie cez telefón: +421 232 600 006
E-mail: info@uniqa.sk


Nahlásenie poistnej udalosti:
Pre motorové vozidlá: +421 2 58 252 188
Pre cestovné poistenie: +421 2 54 411 029
Pre rizikové a detské životné poistenie: +421 2 54 411 029
Pre poistenie domu, bytu, domácnosti: + 421 2 54 411 029
Internet: Online hlásenie poistnej udalosti

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wustenrot


Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

Call centrum: 0850 60 60 60 (volania zo Slovenska)
Call centrum: + 421 2 33 06 88 00 (volania zo zahraničia)
e-mail: infopoistovna@wuestenrot.sk


Nahlásenie poistnej udalosti: Nahlásenie poistnej udalosti: na vyššie uvedenej adrese
Asistenčné služby AUTO: + 421 2 57 88 93 33; + 421 2 57 88 97 77
Asistenčné služby cestovného poistenia: + 421 2 20 51 08 23
Asistenčné služby poistenia majetku: + 421 2 57 88 97 89
Asistenčné služby poistenia právnej ochrany: + 421 2 33 06 88 20 (volania zo SR); + 421 2 57 88 91 24 (volania zo zahraničia)
Asistenčné služby individuálneho zdravotného poistenia: + 421 2 20 66 42 20
Asistečné služby poistenia úrazu a zodpovednosti: + 421 2 20 66 42 20