Kontaktné údaje poisťovní PZP

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Tel.: 02 / 596 31 111
E-mail: allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka: 0800 122 222
Asistenčná služba: 02 / 529 33 112
Hlásenie poistnej udalosti:
Tel.: 0800 122 222
Osobne alebo poštou: vyhľadať pobočku
Cez internet:  online hlásenie poistnej udalosti

AXA pojišťovna a.s.

Axa

AXA pojišťovna a.s.
Laurinská 18
Bratislava 811 01
E-mail: riaditelstvo.bratislava@axa-sk.com

Nahlásenie poistnej udalosti:

Tel.: 02 29 29 29 29 (volania zo SR)
Tel.: +421 2 29 29 29 29 (volania zo zahraničia)
Poštou: na vyššie uvedenú adresu poisťovne

ČSOB Poisťovňa, a.s.

CSOB

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Vajnorská 100/B
Bratislava

Poštová adresa:
P.O.Box 20
820 09 Bratislava 29

Infolinka ČSOB Poisťovňa: 02 / 482 482 00
Asistenčná služba: 02 / 482 488 00
Fax : 02 / 482 487 00
E-mail : infolinka@csobpoistovna.sk

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Generali

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Plynárenská  7/C
824 79 Bratislava 26
E-mail: generali.sk@generali.com

Nahlásenie poistnej udalosti:

Tel.: 0850 111 117  (volania zo SR)
Tel.: 02 / 58 276 666 (volania zo zahraničia)
Fax: +421 2 58 27 61 58
E-mail: registracia.oks@gsl.sk
Poštou: na vyššie uvedenú adresu poisťovne
Viac informácií o nahlásení poistnej udalosti nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: info

Groupama poisťovňa, a.s.

Groupama

Groupama poisťovňa, a.s.
Miletičova 21
821 08 Bratislava

Tel: 02 / 5959 5257
Info linka: 0850 211 411
Hlásenie škodových udalostí: 02/ 5249 5249

Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G.

Komunalna

Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G.
Štefánikova 17
81105 Bratislava
Tel: 02 / 482 105 71
Tel: 02 / 482 105 72
Fax: 02 / 482 105 70

Nahlásenie poistnej udalosti:
Tel.: 0850 111 566 (volania zo SR)
Tel.: 00421 2 52 62 72 82 (volania zo zahraničia)
Písomne na adresu (do 14 dní):
Komunálna poisťovňa a.s.
Oddelenie likvidácie škôd
Horná 25
974 01 Banská Bystrica
Viac informácií o nahlásení poistnej udalosti v Komunálna nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: info

Kooperativa poisťovňa a.s.

Kooperativa

Kooperativa poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 
Tel: 02/5729 9198
Tel: 02/5729 9333 
Fax: 02/5729 9319 
E-mail: info@koop.sk

Nahlásenie positnej udalosti:
0850 111 577 (zo Slovenska)
00421 2 5728 1670 (zo zahraničia)
Viac informácií o nahlásení poistnej udalosti v Kooperativa nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: info

Union poisťovňa, a.s.

Union

Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava

Infolinka: 0850 111 211
Tel. zo zahraničia: +421/2/2081 1811
Pre kontaktné údaje pobočiek kliknite: kontakty

Nahlásenie poistnej udalosti:

Tel.: 0850 111 211 (volania zo SR)
Tel.: +421 2 2081 1811 (volania zo zahraničia)
Fax: +421 2 5342 1112
E-mail: likvidacia-pu@union.sk
Poštou: na vyššie uvedenú adresu poisťovne
Viac informácií o nahlásení poistnej udalosti v poisťovni Union nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: info

UNIQA poisťovňa, a.s.

Uniqa

UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava

Tel.: 02 / 57 88 32 11
Fax: 02 / 57 88 32 10
E-mail: poistovn@uniqa.sk

Nahlásenie poistnej udalosti:
Tel.: 0850 111 400
UNIQA Assistance SR: 18 124
Zahraničie: 00421 2 444 56 860
Internet: Online hlásenie poistnej udalosti

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wustenrot

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
Tel.: 02 / 57 88 99 01
Fax: 02 / 57 88 99 92
e-mail: info@wuestenrot.sk
Hotline: 02 / 57889 900

Nahlásenie poistnej udalosti: na horeuvedenej adrese
Objednanie obhliadky: 02 / 57889 902

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2