Ako porovnať ceny PZP

Pre úspešné porovnanie a uzatvorenie povinného zmluvného poistenia potrebujete:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz)
 • Doklad totožnosti

Postup výpočtu a uzatvorenia poistnej zmluvy:

 • vyplníte údaje o vozidle a poistníkovi
 • porovnáte ceny všetkých poisťovní v jednoduchom a prehľadnom zozname
 • vyberiete jednu z poisťovní a vyplníte zmluvné údaje pre poisťovňu
 • zvolíte si spôsob platby, ktorý Vám najviac vyhovuje
 • skontrolujete vyplnené údaje a potvrdíte kliknutím na Uzavrieť poistenie
 • Vaše vozidlo je poistené (vytlačíte si všetky doklady a uhradite splátku poistného)

Podrobný popis, ako postupovať pri uzatvorení poistnej zmluvy, spolu s grafickým znázornením jednotlivých krokov uzatvárania zmluvy, je vám k dizpozícii na Postup uzatvorenia zmluvy

Výhody online poistenia

 • okamžitá platnosť poistenia
 • nepretržitý online prístup k poistným dokladom (biela karta, platobné údaje, poistné podmienky a pod.)
 • možnosť okamžitého prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte
 • s vozidlom môžte ihneď jazdiť
 • nemusíte čakať na doručenie dokladov poštou

Vypočítajte si cenu poistenia vo všetkých poisťovniach a uzatvorte najvýhodnejšiu zmluvu online.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 17