Groupama poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie

Pri určovaní ceny PZP poistného Groupama zohľadňuje vek vodiča a či je vozidlo používané na podnikateľské účely. Zľavu 5% na poistnom získajú vodiči starší ako 25 rokov a tí, ktorí zaplatia celkové poistné v ročnej platbe. Ak si klient uzatvorí PZP v mesiacoch november – január, môže získať bonus až do výšky 80% poistného.

Poistné krytie v PZP

Groupama poisťovňa pre rok 2011 ponúka povinné zmluvné poistenie PZP so základným a rozšíreným limitom krytia škôd. PZP so základným limitom krytia pod názvom Economy ponúka ochranu vo výške 5,0 mil. € na škody na zdraví i pri usmrtení a 1,0 mil. € pri škodách na majetku a pri ušlom zisku. Rozšírený limit krytia PZP pod názvom Business ponúka ochranu vo výške 5,0 mil. € na škody na zdraví i pri usmrtení a 2,5 mil. € pri škodách na majetku a pri ušlom zisku.

Asistenčné služby Autoklub Slovakia Assistance

Súčasťou PZP sú aj kvalitné asistenčné služby Groupama assistance, ktoré Groupama poisťovňa poskytuje ZADARMO v spolupráci s ASA – Autoklub Slovakia Assistance. Dostupné sú zo Slovenska na tel. čísle 0800 155 315 a zo zahraničia na tel. čísle 00421 2 4920 5999.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 6

Groupama poisťovňa, a.s.

  • Miletičova 21
    821 08 Bratislava
  • 02 2085 4208, +421 2 208 54 208 (zo zahraničia)
  • www.groupama.sk/sk/