Cesta autom za hranice je vždy rizikom. K situáciám na cestách sa často pridáva aj iný naturel miestnych vodičov a nepreskúmaný terén. V zahraničí preto platí dvojnásobne, že jazdiť treba opatrne.

Neznáme prostredie býva zradné

„V minulom roku sme evidovali takmer 19-tisíc poistných udalostí v rámci havarijného poistenia, z toho vyše 1 500 v zahraničí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom škody, ku ktorým prišlo v zahraničí, mierne vzrástli,“ hovorí Dalibor Mihalkin z Komunálnej poisťovne.

Myslite na to, že pri cestách v zahraničí sa i skúsený vodiť dostáva do neznámeho prostredia, je konfrontovaný s dopravným značením v cudzom jazyku, oveľa hustejšou dopravou a iným správaním sa vodičov v cestnej premávke. Každé auto by malo mať preto zo zákona Povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré slúži na úhradu škôd spôsobeným tretím osobám a jeho platnosť preukazuje vodič v zahraničí tzv. zelenou kartou, ktorú je povinný mať pri ceste v zahraničí pri sebe. PZP platí v celej Európe ako aj v ďalších krajinách ako je napríklad Turecko, Izrael či Rusko.

Keď príde k nehode, kontaktuje políciu aj poisťovňu

Pri nehode v zahraničí je najlepšie okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá poskytne všetky informácie a potrebné rady. „Odporúčame tiež vyhotoviť si niekoľko fotografií poškodenia vozidla, dopravnej situácie. Fotky si treba uschovať pre účely preukazovania miery zodpovednosti na dopravnej nehode, respektíve ich doručiť spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne,“ radí Silvia Vlasková z poisťovne UNIQA.

„V každom prípade je však nutné s druhým účastníkom nehody spísať tlačivo „Správa o nehode“, ktorá je platná iba v prípade, ak je podpísaná účastníkmi nehody. Správu o nehode spolu so správou od polície budú potrebovať poisťovne účastníkov nehody k posúdeniu oprávnenosti nárokov na poistné plnenie, “ pripomína S. Vlasková.

V prípade, že nehovoríte jazykom danej krajiny alebo anglicky a neviete sa dohovoriť s políciou, netreba sa obávať. „ Mnohí vodiči ani nevedia, že pre tieto prípady sú klientom k dispozícii asistenčné služby, ktoré poskytujú telefonické tlmočenie a preklady aj pri styku s políciou alebo pri cestnej kontrole. Asistencia UNIQA poisťovne tiež zorganizuje tlmočníka pre policajné vyšetrovanie, pomôže s tlmočením pri colnom riadení či poradí s prekladmi pri vypĺňaní dokladov,“ vysvetľuje S. Vlasková.

V prípade, že auto nie je po nehode pojazdné, asistenčná služba poisťovne zabezpečí jeho odtiahnutie do servisu, prípadne až na Slovensko a pri väčších poškodeniach je možné požiadať asistenčnú službu o náhradné vozidlo.

Chorvátsko, Taliansko, Grécko a iný hazard

Chorvátsko je nášmu vodičovi zo všetkých okolitých prímorských krajín charakterom šoférovania si najbližšie. Pri ceste na Jadran je vhodné vyhnúť sa kolónam, inam je tu šoférovanie prakticky bezpečné. Iná situácia je v Taliansku alebo Grécku, kde sa jazdí podľa európskych pravidiel, ale predsa inak. Je vždy lepšie dať prednosť domácim a nepoliehať sa na to, že aj v týchto krajinách platia predpisy tak striktne ako u nás. A platí, že hlavne opatrne.

Vyhnite sa kolónam

Samozrejme, ideálne je si dovolenku naplánovať v termínoch, aby bolo možné sa vyhnúť najväčšiemu náporu motoristov. Vždy je dôležité dodržiavať dopravné predpisy, pokyny policajtov a zbytočne nepreceňovať svoje sily. Opatrnosť a predvídavosť v neznámom prostredí je najlepšia prevencia pred zbytočným a závažným dopadom na zdraví.

V prípade cesty do zahraničia oje vhodné uzatvoriť aj havarijné poistenie, ktoré pokryje škody, ktoré si ako vodič spôsobíte sám, vandali alebo zvieratá. Pri havarijnom poistení si však pred cestou skontrolujte územnú platnosť poistenia, ktorú máte uzatvorenú v poistnej zmluve. To platí aj v prípade poistenia auta do Chorvátska.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
  • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

  • Zelená karta ihneď

  • Úspora až 50 %