Fyzické opotrebenie

Zníženie hodnoty majetku v dôsledku častého, nadmerného alebo dlhodobého používania.