Kooperativa - Dôležité zmluvné dokumenty a všeobecné poistné podmienkyKOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group bola založená 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne. Túto pozíciu si udržala napriek stále rastúcej konkurencii vďaka dôvere svojich klientov.
Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne tu.

Archív

 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 30.9.2022
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 30.9.2022
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 30.9.2022
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 30.9.2022
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 30.6.2022
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 30.6.2022
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 30.6.2022
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 30.6.2022
 • Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • - platné do 15.7.2022
 • Informačný dokument o poistnom produkte - PZP
 • - platné do 15.7.2022
 • Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • - platné do 15.7.2022
 • Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106
 • - platné do 15.6.2022
 • Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou motorového vozidla
 • - platné do 15.6.2022
 • Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenia havarijného poistenia vozidiel Auto komplet č. 912
 • - platné do 15.6.2022
 • Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku
 • - platné do 15.6.2022
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 31.3.2022
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 31.3.2022
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 31.3.2022
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 31.3.2022
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 31.12.2021
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné od 31.12.2021
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné od 31.12.2021
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné od 31.12.2021
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 30.6.2021
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 30.6.2021
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 30.6.2021
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 30.6.2021
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 31.12.2020
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 31.12.2020
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 31.12.2020
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 31.12.2020
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 30.9.2020
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 30.9.2020
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 30.9.2020
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 30.9.2020
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 30.6.2020
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 30.6.2020
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 30.6.2020
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 30.6.2020
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 31.3.2020
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 31.3.2020
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 31.3.2020
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 31.3.2020
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 31.12.2019
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 31.12.2019
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 31.12.2019
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 31.12.2019
 • Informačný dokument o poistnom produkte - PZP
 • - platné do 30.9.2019
 • Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • - platné do 30.9.2019
 • Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou motorového vozidla
 • - platné do 30.9.2019
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 30.9.2019
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 30.9.2019
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 30.9.2019
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 30.9.2019
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 31.6.2019
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 31.6.2019
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 31.6.2019
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 31.6.2019
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 31.3.2019
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 31.3.2019
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 31.3.2019
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 31.3.2019
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 30.11.2018
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 30.11.2018
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 30.11.2018
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 30.11.2018
 • Verejný prísľub batožina
 • - Platné do 31.10.2017
 • Verejný prísľub stret so zverou
 • - Platné do 31.10.2017
 • Verejný prísľub úraz
 • - Platné do 31.10.2017
 • Verejný prísľub živel
 • - Platné do 31.10.2017
 • Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou motorového vozidla
 • - Platné do 31.10.2017
 • Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • - Platné do 31.10.2017
  Hodnotenie článku:  
  Počet hlasov: 4

  Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením