Groupama - Dôležité zmluvné dokumenty a všeobecné poistné podmienkySkupina Groupama vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2009. Po štrukturálnych zmenách v roku 2012 sa naplno sústreďujeme na rozširovanie nášho portfólia o moderné a flexibilné druhy životného i neživotného poistenia.
Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne tu. ----------------------

Archív

 • Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie
 • - Platné do 17.5.2022
 • Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku pre individuálne cestovné poistenie
 • - Platné do 17.5.2022
 • Informačný dokument o poistnom produkte
 • - Platné do 17.5.2022
 • Verejný prísľub na poskytnutie plnenia
 • - Platné do 31.12.2021
 • Informácia poskytovaná dotknutým osobám podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • - Platné do 31.10.2020
 • Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie bezpečná jazda
 • - Platné do 31.10.2017
 • Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie bezpečná jazda
 • - Platné do 24.5.2018
 • Zmluvné dojednania na diaľku - Kasko
 • - Platné do 24.5.2018
 • Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • - Platné do 24.5.2018
 • Zmluvné dojednania na diaľku - PZP
 • - Platné do 24.5.2018
  Hodnotenie článku:  
  Počet hlasov: 5

  Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením