Skupina Groupama vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2009 a svojim klientom ponúkala poistné produkty z oblasti poistenia majetku občanov i firiem, úrazového poistenia, cestovného poistenia či povinného zmluvného i havarijného poistenia automobilov. Pred niekoľkými mesiacmi sa novým majiteľom Groupamy stala Union poisťovňa. Vzhľadom k tomu, že UNION poisťovňa ponúka rovnaké produkty ako Groupama, rozhodla sa, že naďalej bude podporovať len svoje nové produkty od poisťovne Union.

Groupama poisťovňa prestáva prijímať nových klientov od 15. 11. 2022

Spoločnosť Groupama tak ukončuje k dátumu 14. 11. 2022 23:59 akúkoľvek akvizíciu a nebude prijímať žiadnu novú zmluvu. Týka sa to všetkých poistných produktov. Všetky doteraz uzavreté zmluvy však zostávajú naďalej platné a aktívne. Riešenie poistných udalostí jednotlivých klientov bude naďalej prebiehať štandardným spôsobom a poisťovňa bude vyplácať poistné plnenie, i keď sa škoda stane po spomínanom dátume.

Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne tu.

PZP a havarijné poistenie

Cestovné


Archív