Groupama - Dôležité zmluvné dokumenty a všeobecné poistné podmienkySkupina Groupama vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2009 a svojim klientom ponúkala poistné produkty z oblasti poistenia majetku občanov i firiem, úrazového poistenia, cestovného poistenia či povinného zmluvného i havarijného poistenia automobilov. Pred niekoľkými mesiacmi sa novým majiteľom Groupamy stala Union poisťovňa. Vzhľadom k tomu, že UNION poisťovňa ponúka rovnaké produkty ako Groupama, rozhodla sa, že naďalej bude podporoovať len svoje nové produkty od poisťovne Union.

Groupama poisťovňa prestáva prijímať nových klientov od 15.11.2022

Spoločnosť Groupama tak ukončuje k dátumu 14.11.2022 23:59 akúkoľvek akvizíciu a nebude prijímať žiadnu novú zmluvu. Týka sa to všetkých poistných produktov. Všetky doteraz uzavreté zmluvy však zostávajú naďalej platné a aktívne. Riešenie poistných udalostí jednotlivých klientov bude naďalej prebiehať štandardným spôsobom a poisťovňa bude vyplácať poistné plnenie, i keď sa škoda stane po spomínanom dátume.


Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne tu. ----------------------

Archív

 • Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie
 • - Platné do 17.5.2022
 • Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku pre individuálne cestovné poistenie
 • - Platné do 17.5.2022
 • Informačný dokument o poistnom produkte
 • - Platné do 17.5.2022
 • Verejný prísľub na poskytnutie plnenia
 • - Platné do 31.12.2021
 • Informácia poskytovaná dotknutým osobám podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • - Platné do 31.10.2020
 • Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie bezpečná jazda
 • - Platné do 31.10.2017
 • Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie bezpečná jazda
 • - Platné do 24.5.2018
 • Zmluvné dojednania na diaľku - Kasko
 • - Platné do 24.5.2018
 • Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • - Platné do 24.5.2018
 • Zmluvné dojednania na diaľku - PZP
 • - Platné do 24.5.2018
  Hodnotenie článku:  
  Počet hlasov: 5

  Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením