Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

AXA - Dôležité zmluvné dokumenty a všeobecné poistné podmienkyAXA je medzinárodne rozšírená banková a poisťovacia skupina francúzskeho pôvodu so sídlom v Paríži. Jedná sa o konglomerát samostatne fungujúcich poisťovní, ktoré tak môžu ľahko napĺňať právne predpisy jednotlivých krajín.
Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne tu.

Archiv