UNIQA pojišťovna, a.s. - pobočka poisťovne z iného členského štátuAXA pojišťovna pôsobila na Slovensku od roku 2007. Zameriavala sa na ponuku životného a neživotného poistenia a klientom ponúkala možnosti investovania. V roku 2020 predala AXA pojišťovna svoju slovenskú vetvu UNIQA poisťovni. Ku dňu 31.8.2021 schválila Česká národná banka aj Národná banka Slovenska zlúčenie poisťovní AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave a UNIQA pojišťovna.

AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. sú spoločnosti, ktoré zanikajú fúziou a UNIQA pojišťovňa, a.s. sa stáva ich nástupníckou spoločnosťou.


Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne.

Archív

 • Poistné podmienky pre poistenie vozidiel Auto GO verzia 0119
 • - Platné do 13.4.2020
 • Informácie pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku Auto GO 0119
 • - Platné do 13.4.2020
 • Informačný dokument o poistnom produkte - Havarijné poistenie
 • - Platné do 13.4.2020
 • Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie úrazu poistníka
 • - Platné do 13.4.2020
 • Informačný dokument o poistnom produkte - PZP
 • - Platné do 13.4.2020
 • Poistné podmienky pre poistenie vozidiel Auto GO verzia 0218
 • - Platné do 31.1.2019
 • Poistné podmienky pre poistenie vozidiel Auto GO verzia 0217
 • - Platné do 31.1.2018
  Hodnotenie článku:  
  Počet hlasov: 26

  Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením