Úrazové poistenie vodiča je exkluzívnym produktom na slovenskom poistnom trhu.


Poistný produkt v podobnom rozsahu krytia a najmä poistného plnenia, nemá žiadna iná poisťovňa na Slovensku. Jeho hlavnou myšlienkou je pokryť požiadavky klienta – vodiča, ktorý, na rozdiel od všeobecnej mienky, nie je krytý povinným zmluvným poistením pri škodách na zdraví. Hoci na Slovensku nehodovosť vďaka rôznym opatreniam klesá, stále veľa ľudí zomiera, alebo má trvalé následky po dopravných nehodách. Štatistiky za rok 2014 hovoria, že na slovenských cestách sa stalo 13 307 dopravných nehôd, pričom na cestách zomrelo 258 ľudí a 1 098 ľudí sa ťažko zranilo. Počet priznaných invalidných dôchodkov z dôvodu úrazu po dopravnej nehode ohodnotených nad 70% je približne 200 ročne, čo predstavuje jednu pätinu zranených pri dopravnej nehode. Ak sa inak nezabezpečili, pre nich samotných aj ich rodiny je to nielen psychická, ale aj pomerne veľká finančná záťaž. Starostlivosť o ťažko zraneného sa skôr či neskôr presunie na rodinných príslušníkov či odborných asistentov, ktorých treba zaplatiť. Ťažko zranený človek tak častokrát prichádza o zamestnanie a nové si hľadá ťažko. Preto je dobré sa pre tento prípad zabezpečiť vopred.


Kdekoľvek vo svete

Poistný produkt je určený všetkým vodičom osobných a dodávkových motorových vozidiel do 3,5 tony. Pre účely poistenia nie je podstatné, či poistený v čase dopravnej nehody viedol svoje súkromné, služobné alebo napríklad požičané motorové vozidlo. Poistná udalosť môže nastať kdekoľvek vo svete, preto bude poistený krytý tak na dovolenke v Chorvátsku, ako aj napríklad na služobnej ceste v Nemecku či na nákupoch v Rakúsku alebo Maďarsku.


Pomáhame klientom

Hlavným cieľom tohto poistenia je pokryť potreby postihnutého klienta v prípade ťažkých trvalých následkov úrazu spôsobeného dopravnou nehodou. V prípade trvalých následkov budeme poistenému klientovi vyplácať mesačnú rentu do konca jeho života. Výška renty je závislá od veku vodiča v čase poistnej udalosti a poistného balíka Výška renty sa pohybuje od 250 € do 1800 € mesačne. V prípade smrti vyplatíme jednorázové poistné plnenie.


  • • poistný balík Basic – 55 eur ročne,

  • • poistný balík Standard – 110 eur ročne,

  •  VIP balík – 165 eur ročne.


Rýchle poistné plnenie

Poistenie sa vzťahuje na 195 konkrétnych medicínskych diagnóz, ktoré sú svojou podstatou trvalé a jednoznačne hodnotiteľné. Preto vo väčšine prípadov nie je potrebné dlhú dobu čakať na ustálenie zdravotného stavu. Klient sa tak dostane k poistnému plneniu veľmi rýchlo. Takisto sa nemusí báť časovo náročného posudzovania.


Produkt ponúkame samostatne, je však vhodným doplnkom k PZP a havarijnému poisteniu.


Tento jedinečný produkt získate u Vášho sprostredkovateľa poistenia.


S ČSOB sa zaradíte naspäť do života.