Union poisťovňa s učinnosťou od 1.11.2011 zvyšuje obchodnú zľavu pre fyzické osoby do 25 aj nad 25 rokov z doterajších 5% na 15%. Táto dodatočná zľava znamená pre občanov zníženie ceny poistenia o cca 10%.


Od 15.09.2011 ukončila poisťovňa jeden z benefitov produktu povinného zmluvného poistenia Garancia odmeny, ktorého cieľom bolo odmeniť vodičov, ktorí počas 10 mesiacov od začiatku zmluvy nespôsobili žiadnu škodovú udalosť, vrátením 10% z ročného poistného.