Reklamácia bola odoslaná!

V súlade so zákonom máme na spracovanie 30 kalendárnych dní, však budeme sa snažiť Vašu reklamáciu vyriešiť čo najskôr.