Záujemca o poistenie týmto udeľuje spoločnosti Superpoistenie s.r.o., Vrútocká 17086/48, 821 04 Bratislava, IČO: 31 679 242, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45256/B, súhlas k zasielanie informácií o novinkách, ponukách poistenia na uvedenú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Záujemca o poistenie môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v písomnej podobe.