Výšku poistného vám dajú vedieť včas

Poslanci ešte minulý rok v parlamente schválili zmeny, ktoré sa dotýkajú povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel. Po novom budú poisťovne musieť posielať informačný list o výške poistného na ďalšie obdobie desať týždňov pred ukončením zmluvy. Poisťovňa musí takisto uviesť presný dátum, dokedy môže poistník vypovedať danú zmluvu ku koncu poistného obdobia.

V súčasnosti si totiž poistení musia zistiť výšku poistného na ďalší rok sami a musia to stihnúť najneskôr šesť týždňov pred ukončením poistného obdobia. Od júla klient získa štyri týždne na to, aby sa sám rozhodol, či zmluvu vypovie alebo nie a nepremeškal tak túto možnosť, ako sa často stávalo. Ak by totiž zmeškal šesťtýždňovú lehotu, najbližšie by mohol vypovedať zmluvu zase až o rok.