Rumunská poisťovňa Astra bola založená v roku 1991 oddelením od bývalého štátneho podniku ADAS. V roku 2011 obdržala povolenie na slobodné poskytovanie služieb v rámci celej EÚ. Cenami sa stala konkurenčnou na trhu v susednom Maďarsku a za predchádzajúci rok dosiahla v neživotnom poistení predpísané poistné len v tejto krajine vo výške 16 miliónov € a celkové hrubé predpísané poistné vo výške 238 miliónov €. Astra poisťovňa pôsobí aj v Nemecku, prvé zmluvy majetkového poistenia boli uzavreté v roku 2011.


Súčasťou strategického plánu rozvoja navrhnutého pre rok 2012 bolo rozhodnutie vstupu aj na slovenský trh. Svoju činnosť začala 1.januára 2013 a to s produktom PZP. V druhej polovici budúceho roka plánuje doplniť doplniť portfólio poistných produktov o havarijné poistenie a poistenie majetku.


Predaj týchto produktov bude fungovať prostredníctvom elektronického systému poisťovania a taktiež cez maklérske siete.