Superpoistenie je teraz ePojisteni.cz a je ešte silnejší!

Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. týmto informuje, že došlo k jej zániku na základe cezhraničné fúzie zlúčením so spoločnosťou ePojisteni.cz s.r.o., pri ktorom na spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o., so sídlom Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, IČO: 284 80 406, ako spoločnosť nástupnícku, prešlo imanie zanikajúcej spoločnosti Superpoistenie s.r.o., so sídlom Vrútocká 17086/48, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 679 242.


Spoločnosť ePojisteni.cz vykonáva sprostredkovanie poistenia ako finančný agent z iného členského štátu.

Spoločnosť ePojisteni.cz je registrovaná ako podriadený finančný agent v sektore poistenia v Registri finančných agentov Národnej Banky Slovenska pod registračným číslom 220808.

ePojisteni.cz vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s nasledujúcimi poisťovňami.
Spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o. je súčasťou skupiny Srovnejto a.s., českej jednotky v sektore online poistenia.