Československá obchodná banka, a. s., Známa pod skratkou ČSOB, je bankovou inštitúciou pôsobiacou na českom a slovenskom trhu finančných služieb.

Táto časť obsahuje všeobecné poistné podmienky a dôležité zmluvné dokumenty. Kompletná zmluvná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke poisťovne tu.

PZP

Kasko

Všeobecné dokumenty


Archív