Odškodnenie po nehode

Pre koho je odškodnenie ponúkané?

 • som klientom Superpoistenie.sk alebo Rychlepoistenie.sk (mám tu dohodnutú akúkoľvek zmluvu)
 • nie som vinníkom nehody
 • nehodu som už nahlásil na poisťovni vinníka
 • už som dostal od tejto poisťovne rozhodnutia o spôsobe likvidácie poistnej udalosti a s ňou nesúhlasím
 • služba nie je určená pre klientov s poistnou udalosťou týkajúce sa poškodeného skla

Ako odškodnenie získať?

Pre našu orientáciu vo vášmu prípadu si Vám dovoľujeme predložiť na vyplnenie nasledujúci dotazník vo veci dopravnej nehody.

Dotazník slúži na zodpovedanie základných údajov spôsobenej škode tak, aby sme Vám mohli ponúknuť naše konzultácie na čo najvyššej úrovni. Zároveň Vás chceme uistiť, že o všetkých takto poskytnutých údajoch budeme zachovávať mlčanlivosť a nesprístupníme ich iným osobám.

Prosíme o vyplnenie, Váš podpis a následné zaslanie dotazníka na emailovú adresu: legal@epojisteni.cz

Následne budete nami kontaktovaní pre doriešenie Vašej dopravné nehody. Na preskúmanie vášho prípadu si vyhradzujeme lehotu 30 dní.

Dotazník pre vyplnenie:


Bezplatné konzultácie oškodnění po nehode poskytované klientom s cieľom pomôcť pri likvidácii škody s poisťovňou v zadnom prípade nie sú právnymi službami, zastupovaním klienta v zmysle advokácie ani iným spôsobom nenahrádzajú štandardné právne zastúpenie. Jedná sa o bezplatnú pomoc určenú výhradne klientom. Táto forma pomoci v žiadnom prípade nezakladá nárok klientov na náhradu škody v prípade chybne poskytnutej rady, a poskytovanie týchto bzplatných konzultácií môže byť kedykoľvek ukončené.
Informácie o spracovaní osobných údajov
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 21

Výhody portálu

 • Okamžitá platnosť poistenia
 • Aktuálne sadzby
 • Ponuky poisťovní
 • Možnosť online platby
 • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
 • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením