Motoristi s výročným dátumom PZP k 1.1.2013 zbys­trite pozornosť

Každý vodič sa môže dobrovoľne rozhodnúť či chce v danej poisťovni ostať alebo využije služby poisťovne, ktorá mu poskytne výhodnejšiu ponuku. Podľa zákona povinné zmluvné poistenie nezaniká nezaplatením poistného, preto musí poistník dať svojej súčasnej poisťovni včas výpoveď a to minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.


Pre tých, ktorí majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie na kalendárny rok (t.j. od 1.1. do 31.12) je posledným dňom na podanie výpovede zmluvy 19.november. V tento deň už musí byť výpoveď v poisťovni, preto by si to nemali nenechávať na poslednú chvíľu. Vo výpovedi je nutné uviesť správne a pravdivé údaje, v opačnom prípade nebude výpoveď poisťovňou akceptovaná. Poistník si pri ukončení zmluvy môže požiadať zaslanie dokladu o škodovom priebehu poisteného vozidla za predchádzajúce obdobie.

Čo výpoveď musí obsahovať:


  • dôvod výpovede

  • definovanie poistníka – meno a adresa trvalého bydliska

  • názov a adresa poisťovne

  • číslo poistnej zmluvy

  • podpis poistníka