Motoristi s výročným dátumom PZP k 1.1.2013 zbys­trite pozornosť

Každý vodič sa môže dobrovoľne rozhodnúť či chce v danej poisťovni ostať alebo využije služby poisťovne, ktorá mu poskytne výhodnejšiu ponuku. Podľa zákona povinné zmluvné poistenie nezaniká nezaplatením poistného, preto musí poistník dať svojej súčasnej poisťovni včas výpoveď a to minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Pre tých, ktorí majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie na kalendárny rok (t.j. od 1.1. do 31.12) je posledným dňom na podanie výpovede zmluvy 19.november. V tento deň už musí byť výpoveď v poisťovni, preto by si to nemali nenechávať na poslednú chvíľu. Vo výpovedi je nutné uviesť správne a pravdivé údaje, v opačnom prípade nebude výpoveď poisťovňou akceptovaná. Poistník si pri ukončení zmluvy môže požiadať zaslanie dokladu o škodovom priebehu poisteného vozidla za predchádzajúce obdobie.

Čo výpoveď musí obsahovať:

 • dôvod výpovede
 • definovanie poistníka – meno a adresa trvalého bydliska
 • názov a adresa poisťovne
 • číslo poistnej zmluvy
 • podpis poistníka

Výpoveď je možné vygenerovať aj na tomto odkaze: http://www.superpoistenie.sk/pzp/vypoved

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7

Výhody portálu

 • Okamžitá platnosť poistenia
 • Aktuálne sadzby
 • Ponuky poisťovní
 • Možnosť online platby
 • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
 • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením