Na Slovensku pôsobí Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu od roku 1999, kedy kupuje 100% akcii Slovenskej investičnej poisťovne v Košiciach.

Jednoducho porovnávajte online

Poistenie bývania

  • Uzavretie zmluvy do 5 minút

  • Zľava až 40 % pri uzavretí online

Zodpovednosť zamestnanca

  • Ideálne pre všetky povolania

  • Online uzavretie do 5 minút

História – Colonade poisťovne

Predchodkyňa QBE poisťovne na Slovensku – Slovenská investičná poisťovňa (SIP) je založená koncom roka 1991 so základným kapitálom 100 000 Kčs, ktoré je do roka zvýšené na 80 000 000 Kčs. SIP pôsobí ako univerzálna poisťovňa, jej biznis je založený na poisťovaní svojich akcionárov, najmä VSŽ Košice.Na Slovensku pôsobí QBE poisťovňa od roku 1999, kedy kupuje 100% akcii Slovenskej investičnej poisťovne v Košiciach. Po vstupe QBE sa v roku 2001 poisťovňa premenuje na QBE-Slovenská investičná poisťovňa, a.s. a v roku 2002 sa opäť mení názov na QBE poisťovňa, a. s. V roku 2005 poisťovňa dobrovoľne predáva svoj poisstný kmeň životného poistenia Českej poisťovni – Slovensko (teraz Generali Slovensko poisťovňa), aby sa mohla venovať len neživotnému poisteniu.
V roku 2007 QBE Insurance (Europe) Limited vstupuje na slovenský poistný trh prostredníctvom svojej pobočky. V roku 2009 QBE poisťovňa končí svoju činnosť a všetky aktíva sú prevedené na QBE Insurance (Europe) Limited, pobočku pre Slovenskú republiku. Zároveň QBE kupuje spoločnosť CARLIFE a jej ponuka sa rozširuje o poistenie rozšírenej záruky a poistenie finančnej straty pri totálnej škode na motorovom vozidle EUROGAP. V roku 2010 QBE mení obchodný názov na QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu.


Roku 2014 poisťovňa QBE ukončuje svoje pobočky v strednej Európe (SK, CZ a HU) a predáva ich spoločnosti Fairfax Financial Holdings. Roku 2016 spoločnosť prechádza pod značku jednej zo spoločností finančné skupiny a to Colonnade Insurance S.A, pod ktorou pôsobí do dnes.Colonade poisťovňa na Slovensku

Colonnade Insurance S.A., je pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá na Slovensku predáva výlučne neživotné poistenie. Jej materská spoločnosť má sídlo v Luxemburku a patrí do globálnej poisťovacej skupiny Fairfax Financial Holdings so sídlom v Kanade. Svoje produkty pre občanov a firemných klientov predáva najmä prostredníctvom zmluvných poisťovacích agentov a maklérov.Základné údaje


Obchodná firma: Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Kontaktná adresa: Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Akcionár: Colonnade Insurance S.A.


Generálne riaditeľstvo:

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B
042 80 Košice
Tel: 05 5682 6222

Colonade poisťovňa

Napíšte nám

info@colonade.sk

Zavolajte nám

05 5682 6222

Adresa

Moldavská cesta 8 B 042 80 Košice

Webová stránka

www.colonnade.sk