Cestujem do Juhoafrickej republiky na futbal a chcel by som sa spýtať, či si môžem pripoisťiť úraz, ktorý sa mi môže stať na štadióne ako divákovi.

Ak sa chcete vyhnúť neočakávaným nákladom, určite si nezabudnite pred cestou do zahraničia uzatvoriť cestovné poistenie. Ak sa Vám na dovolenke stane úraz, ochoriete alebo ste hospitalizovaný a je nutný Váš prevoz do vlasti, prípadne sa Vám stratí batožina alebo v hoteli, rozbijete okno pomôže Vám cestovné poistenie.

V súčasnosti spoločnosť Union poisťovňa, a.s. okrem individuálneho komplexného cestovného poistenia ponúka klientom aj celoročné cestovné poistenie, cestovné poistenie pre držiteľov študentských kariet, ako aj komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov.

V rámci poistenia liečebných nákladov v zahraničí poisťovňa hradí akútne ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu, prevoz do najbližšej nemocnice, prevoz pacienta do vlasti a v najhoršom prípade prevoz telesných pozostatkov do vlasti. Napríklad z poistenia liečebných nákladov spravidla bývajú vylúčené: úkony, ktoré neboli potrebné na zistenie diagnózy alebo ak tieto úkony neboli poskytnuté zdravotníckym zariadením alebo lekárom, preventívne prehliadky, náklady, ktoré vznikli v súvislosti s požitím alkoholu, drog, omamných látok a ďalšie.

V prípade, že by vám v zahraničí vznikla poistná udalosť, obráťte sa prosím na našu asistenčnú službu EuroCross Assistance, ktorá Vám je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku pričom s operátorkami je možná komunikácia v slovenskom alebo českom jazyku. Pri jej kontaktovaní Vám pracovníci asistenčnej služby poskytnú všetky potrebné informácie. Stačí raz zatelefonovať a ďalej sa s vami už budú kontaktovať pracovníci spoločnosti EuroCross.

Ak ale predsa len za ošetrenie zaplatíte v hotovosti (menšia suma cca 50 – 100€, keď lekár vzhľadom na výšku administratívnych nákladov vyžaduje uhradiť poplatok v hotovosti), je potrebné, aby ste si od lekára vyžiadali doklad o ošetrení s uvedením diagnózy a tiež doklad o úhrade nákladov za ošetrenie (s uvedením výšky zaplatenej sumy). Po návrate na Slovensko navštívte ktorúkoľvek z pobočiek poisťovne Union, kde vyplníte tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“ a priložíte k nemu originály príslušných dokladov.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7