Ak sa chcete vyhnúť neočakávaným nákladom, určite si nezabudnite pred cestou do zahraničia uzatvoriť cestovné poistenie. Ak sa Vám na dovolenke stane úraz, ochoriete alebo ste hospitalizovaný a je nutný Váš prevoz do vlasti, prípadne sa Vám stratí batožina alebo v hoteli, rozbijete okno pomôže Vám cestovné poistenie.


V súčasnosti spoločnosť Union poisťovňa, a.s. okrem individuálneho komplexného cestovného poistenia ponúka klientom aj celoročné cestovné poistenie, cestovné poistenie pre držiteľov študentských kariet, ako aj komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov.


V rámci poistenia liečebných nákladov v zahraničí poisťovňa hradí akútne ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu, prevoz do najbližšej nemocnice, prevoz pacienta do vlasti a v najhoršom prípade prevoz telesných pozostatkov do vlasti. Napríklad z poistenia liečebných nákladov spravidla bývajú vylúčené: úkony, ktoré neboli potrebné na zistenie diagnózy alebo ak tieto úkony neboli poskytnuté zdravotníckym zariadením alebo lekárom, preventívne prehliadky, náklady, ktoré vznikli v súvislosti s požitím alkoholu, drog, omamných látok a ďalšie.


V prípade, že by vám v zahraničí vznikla poistná udalosť, obráťte sa prosím na našu asistenčnú službu EuroCross Assistance, ktorá Vám je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku pričom s operátorkami je možná komunikácia v slovenskom alebo českom jazyku. Pri jej kontaktovaní Vám pracovníci asistenčnej služby poskytnú všetky potrebné informácie. Stačí raz zatelefonovať a ďalej sa s vami už budú kontaktovať pracovníci spoločnosti EuroCross.


Ak ale predsa len za ošetrenie zaplatíte v hotovosti (menšia suma cca 50 – 100€, keď lekár vzhľadom na výšku administratívnych nákladov vyžaduje uhradiť poplatok v hotovosti), je potrebné, aby ste si od lekára vyžiadali doklad o ošetrení s uvedením diagnózy a tiež doklad o úhrade nákladov za ošetrenie (s uvedením výšky zaplatenej sumy). Po návrate na Slovensko navštívte ktorúkoľvek z pobočiek poisťovne Union, kde vyplníte tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“ a priložíte k nemu originály príslušných dokladov.