Povinné zmluvné poistenie

ASTRA poisťovňa vstúpila na trh PZP v tomto roku. Ceny PZP stanovuje na základe:

 • veku držiteľa vozidla
 • výkonu motora
 • adresy trvalého bydliska držiteľa vozidla
 • dátumu prvej evidencie vozidla
 • periodicity platenia poistného
 • a doby bezškodového priebehu

Pri povinnom zmluvnom poistení vozidla poskytuje:

 • zľava za ročnú platbu poistného – 10%
 • zľava za nové vozidlo – 10%
 • obchodná internetová zľava – 5%
 • bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60 %
 • asistenčné služby sú zdarma a bezplatné je aj krytie škôd , ktoré vzniknú na vlastnom vozidle držiteľa pri živelnej udalosti

ASTRA poisťovňa ponúka svoje povinné zmluvné poistenie so základným limitom krytia vo výške 5 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 1 mil. € pri škode na majetku i ušlom zisku. Rozšírený limit krytia PZP ponúka poistnú ochranu vo výške 5 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 2,5 mil. € pri škode na majetku i ušlom zisku.

Súčasťou PZP sú aj asistenčné služby poskytované v rámci služieb ASTRA Assistance. Asistenčné služby tejto poisťovne sú dostupné zo Slovenska na tel. čísle 02 4920 5995 a zo zahraničia +421 2 4920 5995

PZP porovnanie

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7