ASTRA poisťovňa vstúpila na trh PZP v tomto roku. Ceny PZP stanovuje na základe:

 • veku držiteľa vozidla

 • výkonu motora

 • adresy trvalého bydliska držiteľa vozidla

 • dátumu prvej evidencie vozidla

 • periodicity platenia poistného

 • a doby bezškodového priebehu

Pri povinnom zmluvnom poistení vozidla poskytuje:

 • zľava za ročnú platbu poistného – 10%

 • zľava za nové vozidlo – 10%

 • obchodná internetová zľava – 5%

 • bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60 %

 • asistenčné služby sú zdarma a bezplatné je aj krytie škôd , ktoré vzniknú na vlastnom vozidle držiteľa pri živelnej udalosti


ASTRA poisťovňa ponúka svoje povinné zmluvné poistenie so základným limitom krytia vo výške 5 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 1 mil. € pri škode na majetku i ušlom zisku. Rozšírený limit krytia PZP ponúka poistnú ochranu vo výške 5 mil. € pri škode na zdraví i usmrtení a 2,5 mil. € pri škode na majetku i ušlom zisku.


Súčasťou PZP sú aj asistenčné služby poskytované v rámci služieb ASTRA Assistance. Asistenčné služby tejto poisťovne sú dostupné zo Slovenska na tel. čísle 02 4920 5995 a zo zahraničia +421 2 4920 5995

Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.