0850 100 101
Zavolajte nám
info@superpoistenie.sk

Cestovné poistenie - zadanie údajov

Cestovné poistenie

Údaje o ceste

?

Doba poistenia

Vyberte dobu poistenia.

?

Destinácia

Vyberte prosím krajinu Vášho pobytu v zahraničí. V prípade, že behom Vašej cesty navštívite viac štátov, vyberte ten najvzdialenejší. Bližšie krajiny sú takto automaticky poistené.
Napríklad: Poistenie do Chorvátska platí po celej Európe, poistenie do USA platí po celom svete.

?

Účel cesty

Turistika / rekreácia:
- turistická pobytová a poznávacia cesta, alebo študijný pobyt s rekreačnou športovou činnosťou

Práca - administratívna:
- služobná a pracovná cesta, stáž, prax, charitatívna a dobrovoľná činnosť, au pair pobyty administratívneho charakteru (= úradné alebo kancelárske práce v správe)

Práca - manuálna:
- služobná a pracovná cesta, stáž, prax, charitatívna a dobrovoľná činnosť, au pair pobyty iného ako administratívneho charakteru

?

Dátum odchodu

Vyberte prosím dátum, kedy budete opúšťať Slovensko. Poistenie možno zjednať s platnosťou najskôr od dnešného dňa.

?

Dátum návratu

Zadajte prosím predpokladaný dátum návratu. Cestu možno poistit maximálne až na 1 rok. Pokiaľ máte záujem o celoročné poistenie, vyberte v položke „Doba poistenia“ volbu „celoročné“.

Poisťované osoby

?

Typ poistenia

Kalkulačka je nastavená tak, že pokiaľ zadáte do Typ poistenia = rodinné a následne zvolíte príslušný počet osôb, tak systém automaticky určí, či sa v danej poisťovni jedná o rodinu alebo nie, nakoľko každá z poisťovní má rodinu definovanú odlišne.
(poprípade systém zobrazí informáciu, že danú skupinu osôb nie je možné poistiť v danej poisťovni ako rodinu)

Individuálne poistenie

V prípade individuálneho poistenia je poisteným fyzická osoba.

Rodinné poistenie

V prípade rodinného poistenia je poisteným fyzická osoba a jej rodinní príslušníci podľa definície rodiny v tej-ktorej poisťovni.
 Napr:

Allianz: Sadzba sa určí automaticky.

AXA Assistance: Rodinou s deťmi se rozumie maximálne 2 dospelí a najviac 2 spolucestujúce osoby vo veku do 17 rokov vrátane.

Európska cestovná poisťovňa: Rodinou s deťmi sa rozumie – maximálne 2 dospelí a najviac 5 osôb vo veku do 17 rokov vrátane. Tieto osoby nemusia byť v príbuzenskom vzťahu. Spoločné miesto bydliska nie je podmienkou.

Union: Rodinou s deťmi sa rozumie – minimálne 3-členná rodina s deťmi mladšími ako 18 rokov. Ako člen rodiny sa nepoisťujú starí rodičia, bratanci, súrodenci rodičov a iní príbuzní v ďalšom stupni. Ak uvedené poistené osoby nespĺňajú túto podmienku, tak poistná zmluva nebude akceptovaná a dané poistenie nenadobudne platnosť.

?

Počet osôb

Zadajte počet cestujúcich osôb, ktoré chcete poistiť.

Športová činnosť

?

Rekreačné športy

Vykonávanie menej rizikových športov na rekreačnej úrovni.

Napríklad: turistika, cykloturistika, plávanie, plážový volejbal, aerobic, aquaaerobic, behanie, frisbee, in-line, korčulovanie, tenis.

?

Zimné športy

Turistická cesta, na ktorej bude na vyznačených trasách cielene vykonávaný niektorý zo zimných športov v rámci aktívneho odpočinku.

Napríklad: boby, beh na lyžiach, lyžovanie, mountboarding, sane, snowboarding, snowtubbing a dalšie.

?

Rizikové športy

Turistické alebo pracovné cesty a pobyty, ktorých hlavnou náplňou sú športové činnosti s vyšším rizikom. Pred zjednaním poistenia sa vždy v poistných podmienkach vybranej poisťovne presvedčte, či vybraný produkt kryje Vami plánované činnosti.

Napríklad: vodné športy (plachtenie, jachting, windsurfing, rafting, surfing, kiting, prístrojové potápanie), motoristické športy, letecké športy, jazda na koni, hokej, paintball, sane, boby, skialpinizmus, jazda na vodnom/snežnom skútri a ďalšie.

* Údaje označené hviezdičkou je nutné vyplniť

Vypočítať
ceny