0850 100 101 info@superpoistenie.sk

Cestovné poistenie - zadanie údajov

Cestovné poistenie

Údaje o ceste

?

Doba poistenia

Vyberte dobu poistenia.

?

Destinácia

Vyberte prosím krajinu Vášho pobytu v zahraničí. V prípade, že behom Vašej cesty navštívite viac štátov, vyberte ten najvzdialenejší. Bližšie krajiny sú takto automaticky poistené.
Napríklad: Poistenie do Chorvátska platí po celej Európe, poistenie do USA platí po celom svete.

?

Účel cesty

Turistika / rekreácie
Turistická pobytová a poznávacia cesta s rekreačnou športovou činnosťou.
Práca
Služobná a pracovná cesta, stáž, prax, charitatívna a dobrovolná činnosť, au pair pobyty
Šport
Cielené vykonávanie športu, napr. futbalový turnaj
Štúdium
Študijná cesta v rámci školnej výuky.
?

Riziková skupina

Špecifikujte účel Vašej cesty.

?

Dátum odchodu

Vyberte prosím dátum, kedy budete opúšťať Slovensko. Poistenie možno zjednať s platnosťou najskôr od dnešného dňa.

?

Dátum návratu

Zadajte prosím predpokladaný dátum návratu. Cestu možno poistit maximálne až na 1 rok. Pokiaľ máte záujem o celoročné poistenie, vyberte v položke „Doba poistenia“ volbu „celoročné“.

Poisťované osoby

?

Typ poistenia

Kalkulačka je nastavená tak, že pokiaľ zadáte do Typ poistenia = rodinné a následne zvolíte príslušný počet osôb, tak systém automaticky určí, či sa v danej poisťovni jedná o rodinu alebo nie, nakoľko každá z poisťovní má rodinu definovanú odlišne.
(poprípade systém zobrazí informáciu, že danú skupinu osôb nie je možné poistiť v danej poisťovni ako rodinu)

Individuálne poistenie

V prípade individuálneho poistenia je poisteným fyzická osoba.

Rodinné poistenie

V prípade rodinného poistenia je poisteným fyzická osoba a jej rodinní príslušníci podľa definície rodiny v tej-ktorej poisťovni.
 Napr:

Allianz: Sadzba sa určí automaticky.

AXA Assistance: Rodinou s deťmi se rozumie maximálne 2 dospelí a najviac 2 spolucestujúce osoby vo veku do 17 rokov vrátane.

Európska cestovná poisťovňa: Rodinou s deťmi sa rozumie – maximálne 2 dospelí a najviac 5 osôb vo veku do 17 rokov vrátane. Tieto osoby nemusia byť v príbuzenskom vzťahu. Spoločné miesto bydliska nie je podmienkou.

Union: Rodinou s deťmi sa rozumie – minimálne 3-členná rodina s deťmi mladšími ako 18 rokov. Ako člen rodiny sa nepoisťujú starí rodičia, bratanci, súrodenci rodičov a iní príbuzní v ďalšom stupni. Ak uvedené poistené osoby nespĺňajú túto podmienku, tak poistná zmluva nebude akceptovaná a dané poistenie nenadobudne platnosť.

?

Počet osôb

Zadajte počet cestujúcich osôb, ktoré chcete poistiť.

* Údaje označené hviezdičkou je nutné vyplniť

Vypočítať
ceny