Porovnajte ceny PZP zo všetkých poisťovní
a poistite si auto cez internet »

Výpoveď PZP

Vygenerujte si výpoveď vašej poistnej zmluvy

Ak si prajete vygenerovať papierovú výpoveď zmluvy, vyplňte nasledujúci formulár. Systém za Vás vytvorí dokument, ktorý si môžte vytlačiť a doručiť poisťovni.

 

(napr: 21.3.)
(deň.mesiac.)
Zadajte výročie súčasnej poistnej zmluvy v tvare deň a mesiac vrátane bodiek (napr. 21.3.) Výročím poistnej zmluvy sa rozumie deň začiatku poistenia, respektíve začiatok poistného obdobia.
Preplatok poistného vrátiť
Číslo účtu/
Titul, meno a priezvisko / Obchodný názov
Adresa trvalého bydliska / sídla:
Ulica a číslo
Obec
PSČ (bez medzery)
Súčasný poisťovateľ
Číslo zmluvy

Aby ste nezabudli podať výpoveď včas, nastavte si pripomienku výpovede

Superpoistenie.sk zabezpečuje prevádzku PZP kalkulačky aj týmto zmluvným partnerom:

Superpoistenie na facebook-u