Porovnajte cestovné poistenie online
a uzatvorte poistku cez internet »

CESTOVNÉ poistenie

 • porovnanie cestovného poistenia
 • okamžitá platnosť poistky
 • online, bez nutnosti podpisu
 • prehľad poistného krytia vo
  vybraných poisťovniach
 • poistenie batožiny a škôd
 • liečebné náklady, poistenie úrazu
 • zaplatením poistného môžte
  ihneď vycestovať
cestujete?
nezabudnite sa
poistiť

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je určené pre tých, ktorí chcú cestovať do zahraničia a chcú vylúčiť riziko finančných ťažkostí v prípade neočakávaných udalostí. Kompletná ponuka cestovného poistenia vám umožní vycestovať do zahraničia s vedomím istoty, že ste zabezpečený pre prípad náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo zapríčinenia škody tretej osobe, a že sa kedykoľvek môžete obrátiť na asistenčnú spoločnosť so žiadosťou o pomoc.

Z cestovného poistenia sa poskytuje úhrada nevyhnutných nákladov poisteného na ošetrenie, ktorému sa počas poistného času bol nútený podrobiť v dôsledku úrazu či choroby. Nevyhnutné náklady na ošetrenie sú náklady z lekárskeho hľadiska nutné na nevyhnutnú liečbu a ošetrenie úrazu alebo náhle vzniknutej choroby. Za náklady na ošetrenie sa považujú výdaje na nevyhnutnú starostlivosť súvisiacu s úrazom alebo chorobou vrátane diagnostických postupov, ktoré s nimi bezprostredne súvisia a sú lekárom predpísané.

Možnosti cestovného poistenia

Aj keď sa ponuka jednotlivých poisťovní líši, do pôsobnosti základného cestovného poistenia je spravidla zahrnuté poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby v zahraničí. Z neho sú hradené nevyhnutné náklady poisteného spojené s liečbou a ošetrením, ktoré sú nad rámec zákonného zdravotného poistenia.

Poistenie liečebných výdavkov spravidla kryje nutnú a neodkladnú liečbu náhlych ochorení, náhlych porúch zdravia alebo úrazov, jednoduché ošetrenie zubov či tzv. repatriáciu poisteného (návrat späť do vlasti). Ďalšou nezanedbateľnou súčasťou poistenia liečebných výdavkov je asistenčná služba, ktorá poskytuje nepretržitú pomoc, ak sa ocitnete v núdzovej situácii.

Ďalšou voliteľnou súčasťou krátkodobého komplexného cestovného poistenia je: úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody (vrátane nákladov na advokáta a nákladov kaucie)

Údaje potrebné na uzatvorenie cestovného poistenia online

 • identifikačné údaje poisťovanej osoby [meno, priezvisko, rodné číslo, adresa]
 • dátum začiatku poistenia
 • počet dní pobytu poisťovanej osoby v zahraničí vrátane dňa odchodu a dňa príchodu na Slovensko

Najčastejšie otázky

Čo robiť ak sa mi stal úraz v zahraničí?
Zavolajte asistenčnú službu, ktorá Vám v slovenčine doporučí nemocnicu a pomôže zorganizovať vyšetrenie alebo prípadnú hospitalizáciu. Telefónne číslo asistenčnej služby preto majte vždy k dispozícii. Rovnako si so sebou do zahraničia nezabudnite zobrať poistku, ktorá slúži ako doklad pre platné cestovné poistenie.

Ak absolvujem ošetrenie u lekára v zahraničí, musím niečo platiť?
Menšie čiastky môžete uhradiť, doklad o zaplatení si po príchode na Slovensko necháte preplatiť poisťovňou. Vyššie čiastky by ošetrujúci lekár alebo nemocnica mala fakturovať priamo poisťovni, v ktorej ste si uzavreli cestovné poistenie. Poistením sa preukážete asistenčnou kartou alebo číslom Vášho poistenia a názvom poisťovne tak, aby si to lekár mohol overiť.

Pred cestou do cudziny

Chystáte sa do zahraničia? Počas balenia by ste okrem oblečenia, pasov, fotoaparátu a kreditnej karty nemali zabudnúť ani na pribalenie veľmi dôležitej veci – cestovného poistenia. Toto poistenie Vám pokryje riziko finančných ťažkostí v prípade…

Ročné cestovné poistenie

Cestovanie je dnes bežnou súčasťou života takmer všetkých ľudí. Časy kedy pojem dovolenka predstavoval 7 dňový pobyt pri Jadranskom mori, alebo pri Balatone sú už dávno minulosťou. Cestovanie dnes už nie je len oddych pri mori alebo na horách…

Ako vypočítať poistné a uzavrieť zmluvu pre cestovné poistenie

Pre úspešné uzatvorenie zmluvy potrebujete doklad totožnosti. Postup: Do formulára zadáte cieľ cesty, počet osôb a doplňujúce údaje. Hneď v druhom kroku porovnáte ceny poisťovní…

Čo robiť ak som mal poistnú udalosť?

Za predpokladu, že máte uzatvorené platné cestovné poistenie, v prípade poistnej udalosti v zahraničí máte nárok na tkzv. poistné krytie (za podmienok dohodnutých v poistnej zmluve)…

Ako a komu mám poistné zaplatiť?

Platby smerujú priamo na účet zvolenej poisťovne. Zaplatiť môžete prostredníctvom online platby alebo intenet bankingu Vašej banky priamo na našej stránke…

Superpoistenie.sk zabezpečuje prevádzku PZP kalkulačky aj týmto zmluvným partnerom: