Bezproblémová zmena poisťovne

Nechcete poistenie zrušiť, čo v prípade PZP prirodzene ani nie je možné, ale chcete zmeniť poisťovňu. Pretože napríklad ste dostali výhodnejšiu ponuku. Pri PZP aj havarijnom poistení, celkovo pri poistení automobilov však zmena poisťovne nebude úplne najkratší proces, ale finančná úspora sa vždy oplatí.

Spočítať
ceny

Výpoveď PZP bez udania dôvodu

Povinné zmluvné poistenie má jedno veľké špecifikum. Nie je možné ho zrušiť. Jednoducho auto musíte mať týmto poistením ošetrené za každých okolností. Ak chcete poistenie zrušiť, pretože ste auto zošrotovali, alebo predali, je situácia iná, ako keď chcete len zmeniť poisťovňu a prakticky jedno poistenie zrušiť a nahradiť ho iným, pričom auto bez poistenia nemôže byť ani deň. Nie je to však nič zložité, na takúto zmenu totiž v poisťovni, kde auto aktuálne máte, použijete výpoveď z PZP bez udania dôvodu. Takúto výpoveď musíte doručiť najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom. Takže je pravda, že budete musieť chvíľu čakať a zmena poistenia sa neudeje zo dňa na deň.

Na nové PZP myslite skôr

Niekedy sa dá s poisťovňou dohodnúť na ukončení aj skôr, ale veľkú ústretovosť nečakajte. Pretože pri PZP je práve deň výročia dňom, kedy môžete poistenie zrušiť bez udania dôvodu a je to aj najjednoduchšie, keďže poisťovňa vám už nemusí vracať nespotrebované poistné. Stiahnite si tlačivo a vyplňte vyplníte výpoveď. Tlačivo môžete poslať aj elektronicky, ale stále je bezpečnejšie poslať ho poštou a najprehľadnejšie doniesť ho do poisťovne osobne, kde výpoveď rovno aj potvrdia. Následne môžete porovnať najlepšie súčasné ponuky a vybrať si najlacnejšie PZP. Avšak je dobré, aby ste mali poistenie vybraté už dopredu. Ideálne je, ak auto poistíte už v momente, keď podávate výpoveď v starej poisťovni a nové poistenie uzatvoríte termínovo na nasledujúci deň, kedy končí staré poistenie. Týmto procesom ste úspešne vymenili poisťovňu pri PZP.

Zmena poisťovne pri havarijnom poistení

Havarijné poistenie nie je pre automobily povinné, ale rovnako je potrebné počítať s tým, že poisťovňa nechce ukončiť poistenie zo dňa na deň. Zmena poisťovne pri havarijnom poistení v princípe prebieha tak, že havarijné poistenie v starej poisťovni ukončíte a v novej auto poistíte. Pri havarijnom poistení sa nemusí kryť vstup do nového poistenia s ukončením starého, avšak ak chcete mať auto kryté bez prestávky, odporúča sa to.

Podať žiadosť na ukončenie havarijného poistenia potrebujete ku koncu poistného obdobia, teda minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Písomnú výpoveď poistenia je nutné v stanovenom termíne doručiť poisťovni, alebo v rovnakom termíne spísať výpoveď priamo na pobočke, teda osobné doručenie na pobočke, ktoré sa odporúča najmä v prípadoch, že poštové doručenie by sa z časových dôvodov už nestihlo.

Kto má právo podať výpoveď poistnej zmluvy na havarijné poistenie?

Podať výpoveď havarijného poistenia má právo len poistník, ale v prípade, že to nie je možné, môže ju podať aj ním poverená osoba, avšak s platnou plnou mocou. Výpoveď poistnej zmluvy na havarijné poistenie posudzuje samotná poisťovňa, ak je však oprávnená, riadne podaná a v poistných podmienok nie je uvedené inak, k výpovedi prichádza dňom jej riadneho oznámenia poisťovni.

Pri uzatvorení havarijného poistenia budete musieť na pobočku

Rozdiel pri zmene havarijného poistenia a PZP je ten, že zatiaľ, čo pri uzatvorené novej zmluvy na PZP sa zaobídete bez návštevy pobočky, pri havarijnom poistení bude potrebné pobočku navštíviť aj s vozidlom, aby si poverený pracovník prezrel auto pred vstupom do poistenia. Tento úkon sa vynecháva iba v prípade, že do havarijného poistenia vstupuje auto úplne nové. No ak už meníte poisťovňu, auto nové už nie je a tak ho bude potrebné preveriť.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením