Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa

Kontakty


Názov Wüstenrot poisťovňa, a.s.
   
Adresa Karadžičova 17
825 22 Bratislava
   
Obchodný register         spoločnosť zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.444/B
   
IČO 31 383 408
Telefón 0850 60 60 60
+421 2 33 068 800
email infopoistovna@wuestenrot.sk
web www.wuestenrot.sk

Asistenčná služba:
2 33 068 805 (SR)
+421 2 33 068 805 (zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:
2 33 068 805 (SR)
+421 2 33 068 805 (zo zahraničia)