Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

V čom všetkom pomôžu asistenčné služby cestovného poistenia?

Cudzia krajina, iná reč, odlišné zákony, rozdielna kvalita zdravotnej starostlivosti. V cudzine je jednoducho všetko diametrálne odlišné od toho, čo poznáme doma. No a preto je niekedy fajn poznať človeka, ktorý nás v problémoch zorientuje. Niekedy to môže byť delegát cestovnej kancelárie, ktorý pozná miestne pomery aj domácich. No ak cestujete na vlastnú päsť, takýmto sprievodcom môžu byť práve asistenčné služby k cestovnému poisteniu.


Pomoc v núdzi

Asistenčné služby ponúkajú poisťovne k balíčkom cestovného poistenia ako službu, ktorá vám má pomôcť riešiť závažné zdravotné, ale aj iné problémy, ktoré vás v cudzine môžu stretnúť. Telefónne číslo na operátora asistenčnej služby je vždy uvedené v poistnej zmluve, alebo na web stránkach poisťovne. Vždy si ho dobre zapíšte, služba je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.


Priateľ na telefóne

Ak sa stane čokoľvek nepredvídané, máte takpovediac priateľa na telefóne. Štandardná asistenčná služba vám napríklad poradí okamžite zdravotné zariadenie, kde bude pre vás najvýhodnejšie ísť, alebo k vám zaistí lekára zo zmluvného zariadenia. Navyše sa vie často dohodnúť aj priamo s lekárom, čo sa týka refundácie platby za úkony. Asistenčná služba rovnako kontroluje aj prierez poistnej udalosti a to znamená, že vám asistuje aj v prípade, že je potrebné zaistiť prevoz do iného zariadenia, alebo napríklad prevoz príbuzných, či nebodaj odvoz pozostatkov.


Rozdielne právomoci

Poisťovne, ktoré poskytujú cestovné poistenie nemajú rovnaké ceny tohto produktu a rovnako nemajú rovnaké ani krytie a ani rozsah asistenčných služieb. Keďže práve asistenčná služba poisťovne bude pomocníkom v núdzi, je vhodné venovať jej naozaj aj pozornosť pri výbere cestovného poistenia. Pretože hoci máte v každom cestovnom poistení položku asistenčná služba, je vhodné si aj preštudovať, čo obsahuje. Kvalitná asistenčná služba má však nielen praktickú pomoc, ale je často aj psychologickou podporou, ktorá vám asistuje a pomáha v rodnom jazyku. Každá poisťovňa totiž ponúka základný aj rozšírený balíček asistenčných služieb.


Nadštandardná asistencia

Základný balíček asistenčných služieb vám poradí hlavne v otázkach zdravotnej starostlivosti. Nadstavbou sú vak asistenčné služby napríklad právnej pomoci, pomoci pri strate alebo odcudzení dokladov, pomoc pri neskorom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou a podobne. Súčasťou môže byť aj technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska poisteného, alebo asistencia pri predčasnom návrate z cesty a podobne. Rozsah asistenčných služieb poisťovne uvádzajú, no málokedy mu venujú klienti pozornosť. V internetových kalkulačkách si však rozsah asistencie pozriete ihneď. Navyše dobrá rada v problémoch a v zahraničí vie byť veľkou oporou.