02 / 555 77 444
Pon-Pia: 09:00-17:00

Úrazové poistenie sedadiel pre prípad
úrazu osôb pri nehode vozidla

Úrazové poistenie sedadiel

 • poistenie sa vzťahuje na vozidlo
 • poistené sú všetky osoby vo vozidle
 • online poistka, bez nutnosti podpisu
 • výplata poistného plnenia aj pre
  ľahšie úrazy
 • výhodné ročné poistné
 • platí bez územného obmedzenia
 • nízke sadzby i pri vysokom
  poistnom plnení

Poistite sa pre prípad úrazu vo vozidle

Chráňte si to najcennejšie, čo máte – svoj život a zdravie

Štatistiky nehodovosti nás zaraďujú na popredné miesta v Európe, pričom počet úmrtí, ťažkých stavov a diagnóz s trvalými následkami je alarmujúci! Aj ten najlepší a najposlušnejší vodič a jeho posádka vozidla sa nevinne môžu stať účastníkmi dopravnej nehody, ba čo horšie, obeťou čeliacou ťažkému úrazu, poraneniu, či dokonca smrti. Chráňte si to najcennejšie, čo máte – svoj život a zdravie, jazdite s pocitom väčšej istoty za niekoľko eur ročne! Tiež sa čudujete, prečo toto poistenie ešte nemáte dojednané? Možno ste o ňom len nevedeli… Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Pre koho je poistenie sedadiel určené

Toto poistenie je veľmi užitočné, ak motorové vozidlo vedie striedavo viacero vodičov. Napríklad v rámci rodiny to môžu byť manželia, rodinný príslušníci a v prípade poistenia motorového vozidla vo vlastníctve firmy to môžu byť rôzni zamestnanci.

Poistenie sa vzťahuje na vozidlo a teda na kohokoľvek, kto sedí vo vozidle. V rámci poistenia sedadiel sa poisťujú všetky sedadlá v motorovom vozidle podľa technického preukazu. Pre dojednanie poistenia nie je podmienkou, aby bolo vozidlo vo Vašom vlastníctve a v aute nemusí byť prítomný ani majiteľ vozidla.
Nie je dôležité či vozidlo riadite len na krátkych trasách alebo v ňom trávite takmer celý deň. Nikdy neviete kedy a čo sa môže prihodiť. Pokiaľ ste však pravidelný vodič a jazdíte často a dlhšie trasy (buď ako vodič alebo aj ako spolujazdec), riziko možného úrazu v motorovom vozidle sa výrazne zvyšuje.

Na čo sa poistenie vzťahuje

 • pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy,
 • pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla,
 • za jazdy motorového vozidla alebo pri havárii,
 • pri krátkodobých zastávkach motorového vozidla, pokiaľ k úrazu dôjde vo vozidle alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, v priestore určenom pre jazdu motorového vozidla,
 • pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla, vzniknutých v priebehu jazdy (výmena kolesa a pod.).

Na akom územi platí poistenie

Poistenie platí kdekoľvek na svete. Poistením ste poistený aj vtedy, ak cestujete poisteným motorovým vozidlom mimo územia Slovenskej republiky.

Výhody úrazového poistenia sedadiel

 • možnosť zabezpečenia úrazovej poistnej ochrany na veľmi vysoké poistné sumy
 • možnosť výberu z troch variantov limitu poistného krytia
 • poistenie platí bez územného obmedzenia na celom svete
 • výborný pomer medzi výškou poistných súm a cenou poistenia
 • výplata poistného plnenia aj za ľahšie úrazy
 • jednoduché uzavretie poistnej zmluvy
 • poistenie sa vzťahuje na vozidlo a teda na kohokoľvek, kto sedí vo vozidle
 • garantované plnenie
 • jazda s pocitom istoty na ceste

Superpoistenie.sk zabezpečuje prevádzku PZP kalkulačky aj týmto zmluvným partnerom: