Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

Uniqa poisťovňa

Uniqa poisťovňa

Kontakty


Názov Uniqa poisťovňa, a.s.
   
Adresa Krasovského 15
851 01 Bratislava
   
Obchodný register         spoločnosť zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.843/B
   
IČO 00 653 501
Telefón 0850 111 400, +421 2 57 88 32 11
Fax +421 2 57 88 32 10
email poistovna@uniqa.sk
web www.uniqa.sk
   

Asistenčná služba:
+421 2 582 52 188
 

Hlásenie poistnej udalosti:
+421 850 111 400