Slovník pojmov, písmeno Z

Zabezpečenie
Zabezpečenie pohľadávky
Zabezpečenie úveru
Zabezpečenie vozidla
Zabezpečovacia zmluva
Zábrana škôd
Zábranná činnosť
Zábranná činnosť poisťovne
Zahraničie
Zahraničné vozidlo
Zahraničné poistenie
Zahraničný poisťovateľ
Záchranár horský
Zaistenie
Zaistovateľ
Zaisťovňa
Základná cena poistenia
Základná poistná suma
Základná výbava vozidla
Základné poistné podmienky
Základný rezervný fond
Zákon o bankách
Zákon o cestnej premávke
Zákon o ochrane osobných údajov
Zákon o poisťovníctve
Zákonná lehota
Zákonné poistenie
Zákonom stanovená lehota
Založená nehnuteľnosť
Záložné právo
Zamestnanie
Zánik poisteného rizika
Zánik poistenia
Zánik poistenia pre neplatenie
Zánik poistenia zo zákona
Zánik poistnej ochrany
Zánik poistnej zmluvy pre neplatenie poistného
Zaplatené poistné
Zaplatenie úveru
Záplava
Zárobok
Zásady likvidácie
Zástupca poisťovne
Záväzok
Zavinená nehoda
Zavinenie
Zážihový motor
Zdravotná škoda
Zdravotnícke zariadenie
Združené poistenie
Združenie poisťovní
Zeder
Zeder lock
Zelená karta
Zemetrasenie
Zillmerizácia
Zisk
Zľava
Zľava na poistnom
Zmena limitu poistného krytia
Zmena limitu poistného plnenia
Zmena poistného
Zmena poistnej zmluvy
Zmiernenie následkov poistnej udalosti
Zmiernenie škody
Zmiešané životné poistenie
Zmluva PZP
Zmluva na dobu neurčitú
Zmluva na dobu určitú
Zmluvné poistenie
Značka motorového vozidla
Znevýhodnenie
Zničené vozidlo
Zničenie veci
Zníženie poistného plnenia
Zníženie poistnej sumy
Zníženie rizika
Zodpovednosť za škodu
Zosuv pôdy
Zvýšenie rizika