Profesná zodpovednosť

Zodpovednosť fyzickej alebo právnickej osoby za škodu spôsobenú výkonom svojej profesie. Toto poistenie sa vzťahuje na špecifické profesie ako právnik, exekútor, správca konkurznej podstaty, daňový poradca, geodet, kartograf, účtovný poradca alebo činnosti ako vedenie účtovníctva, advokátska činnosť, auditorská činnosť, projektová činnosť, notárska činnosť, veterinárna činnosť, prevádzkovanie strážnej služby, prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia, činnosť zasielateľa, činnosť rybárskej stráže, poisťovacieho makléra, dražobníka, vnútroštátnu prepravu tovaru, medzinárodnej prepravy tovaru a iné.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2