02 / 555 77 444
Pon-Pia: 09:00-17:00

Unikátne asistenčné služby pri nehode
alebo poruche Vášho vozidla

Asistenčné služby SuperServis24

  • asistencia pre vozidlá do 3,5 t
  • pri nehode či poruche auta
  • oprava alebo odťah podľa situácie
  • odvoz celej posádky náhradnýmvozidlom
  • výhodná ročná cena
  • bez ďalších výdavkov za služby
  • odťah nepojazdného vozidla na Vami určené miesto

Asistenčné služby SuperServis24

Vo všetkých vyspelých európskych krajinách je zakúpenie produktu samostatnej asistenčnej služby nezávislej od poistenia auta považované za rovnako dôležité pre prevádzku vozidla ako je samotné palivo, pneumatiky, motorový olej. Jednoducho tieto služby sú považované za nevyhnutnosť, ktorá je spojená s vlastníctvom vozidla. Je to však nevyhnutnosť pozitívneho charakteru, nakoľko za nevysoký ročný poplatok má prevádzkovateľ vozidla k dispozícii širokú škálu asistenčných služieb.

SuperServis24 SLOVENSKO

V rámci balíka SuperServis24 SLOVENSKO máte k dispozícii nasledovné asistenčné služby pre celé územie SR:

Odťahové a vyslobodzovacie služby na území SR
V prípade dopravnej nehody, alebo poruchy vozidla na území SR, bude Vaše vozidlo naložené na odťahové vozidlo a odtiahnuté na Vami určené miesto v rámci SR. V prípade dopravnej nehody bude Vaše vozidlo pred jeho naložením na odťahové vozidlo vyslobodené z miesta mimo cesty.

Odvoz náhradným vozidlom na území SR
Ak je na základe vzniknutej situácie na ceste nevyhnutný odťah Vášho vozidla, poskytneme Vám náhradné vozidlo s vodičom, ktoré odvezie Vás, Vašich spolucestujúcich a batožinu na miesto, podľa Vášho určenia na území SR.

Dovoz pohonných hmôt v SR
Ak sa Vám počas Vašej cesty minie palivo vo vozidle, naši pracovníci Vám privezú dostatočné množstvo pohonných hmôt na miesto určenia na území SR. Pracovníkovi preplácate len cenu pohonných hmôt, ktoré Vám privezie a o ich nadobudnutí Vám prinesie riadny daňový doklad.

Výmena kolesa a drobné servisné práce na území SR
V prípade defektu pneumatiky na Vašom vozidle, alebo nutnosti drobnej opravy na cestách v rámci SR, dajú pracovníci Jefty všetko do poriadku. Pracovníkovi preplácate len náklady za použité náhradné diely, o ktorých Vám poskytne riadny daňový doklad.

SuperServis24 EURÓPA

V rámci balíka SuperServis24 EURÓPA máte k dispozícii nasledovné asistenčné služby pre celé územie SR, Európskej Únie, Chorvátska a Švajčiarska:

Odťah vozidla z vybraných štátov Európy do SR
V prípade dopravnej nehody, alebo poruchy vozidla na ceste vo vybraných štátoch Európy bude Vaše vozidlo naložené na odťahové vozidlo a bude odtiahnuté na Vami určené miesto na území SR.

Odvoz posádky a batožiny náhradným vozidlom z vybraných štátov Európy do SR
Ak je na základe vzniknutej situácie na ceste nevyhnutný odťah Vášho vozidla, poskytneme Vám náhradné vozidlo s vodičom, ktoré odvezie Vás, Vašich spolucestujúcich a batožinu z vybraných štátov Európy, na miesto podľa Vášho určenia na území SR.

Odťahové a vyslobodzovacie služby na území SR
V prípade dopravnej nehody, alebo poruchy vozidla na území SR, bude Vaše vozidlo naložené na odťahové vozidlo a odtiahnuté na Vami určené miesto v rámci SR. V prípade dopravnej nehody bude Vaše vozidlo pred jeho naložením na odťahové vozidlo vyslobodené z miesta mimo cesty.

Odvoz náhradným vozidlom na území SR
Ak je na základe vzniknutej situácie na ceste nevyhnutný odťah Vášho vozidla, poskytneme Vám náhradné vozidlo s vodičom, ktoré odvezie Vás, Vašich spolucestujúcich a batožinu na miesto, podľa Vášho určenia na území SR.

Dovoz pohonných hmôt v SR
Ak sa Vám počas Vašej cesty minie palivo vo vozidle, naši pracovníci Vám privezú dostatočné množstvo pohonných hmôt na miesto určenia na území SR. Pracovníkovi preplácate len cenu pohonných hmôt, ktoré Vám privezie a o ich nadobudnutí Vám prinesie riadny daňový doklad.

Výmena kolesa a drobné servisné práce na území SR
V prípade defektu pneumatiky na Vašom vozidle, alebo nutnosti drobnej opravy na cestách v rámci SR, dajú pracovníci Jefty všetko do poriadku. Pracovníkovi preplácate len náklady za použité náhradné diely, o ktorých Vám poskytne riadny daňový doklad.

Zoznam krajín zahrnutých do balíka služby SuperServis24 EURÓPA
Slovensko, Chorvátsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká Republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľka Británia

Služby SuperServis24 sú dostupné NON-STOP

Služby balíka SuperServis24 sú počas doby jeho platnosti pre Vaše vozidlo poskytované 24 hodín denne bez obmedzenia počtu zásahov. 24 hodinová dostupnosť je zabezpečovaná našim profesionálnym centrálnym dispečingom a sieťou 75 stredísk a 285 odťahových a asistenčných vozidiel po celej SR.

Superpoistenie.sk zabezpečuje prevádzku PZP kalkulačky aj týmto zmluvným partnerom: